Valet är ditt

Oro föder rädslor.
Rädslor föder misstänksamhet.
Misstänksamhet föder fördomar.
Fördomar föder hat.
Hat föder våld.
Våld föder mer våld.

Omtanke ger lugn.
Lugn ger eftertanke.
Eftertanke ger kunskap.
Kunskap ger öppenhet.
Öppenhet ger kärlek.
Kärlek ger mer kärlek.

Vad ger och föder du idag?